De gevolgen van een tegenstem

Tijdens het referendum van 6 april 2016 kunnen Nederlanders bepalen of ze voor of tegen het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne zijn. Het kabinet heeft hierin reeds duidelijk stelling genomen, het kabinet is voor het associatieverdrag en heeft dit reeds geratificeerd. Indien de meerderheid JA zegt tijdens het referendum, dan zal het kabinet hier […]

Lees meer

Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?

Het referendum is dat op 6 april 2016 wordt gehouden over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne is een historisch referendum, omdat dit het eerste referendum is dat wordt georganiseerd op grond van de Wet raadgevend referendum, die sinds juli 2015 in werking is getreden. Deze wet schrijft voor dat een wet dat wetsvoorstellen […]

Lees meer